SVARVNING, FRÄSNING OCH
SKÄRANDE BEARBETNING
i olika metaller och stångmaterial.