Produktion

1988 startade ZAL-Produkter AB tillverkning av svarvade detaljer i kurvautomater. Sedan dess har produktionslinjen utvecklats mot en mångsidig tillverkning för att klara allt mer komplex bearbetning. De traditionella kraven på kvalitet från kunder inom bland annat verkstadsindustrin och kraven på snabb service från kunder inom bland annat inredningsindustrin har krävt nya arbetsmetoder. Det har krävts en uppdaterad produktionsprocess där kvalitetssäkring och leveranssäkerhet går hand i hand.

Vårt mål har alltid varit att skapa produktersom hållergod kvalitet, utan att kompromissa med effektivitet. Vi vill utveckla långvariga kundrelationer som är värdeskapande för alla.