Produktion

Svarvning och fräsning i våra maskiner med kapacitet upp till diameter 65 millimeter.
Vår maskinpark domineras av längdsvarvning och fleroperationssvarvning.