Vår tredje Hanwha är i produktion

Vi fortsätter på Hanwhaspåret och vår tredje längdsvarv av fabrikatet är nu igång och genererar bitar. Vi tackar för god service av Ehn & Land som sålt och installerat maskinen.

Ove tillsammans med Lennie från på Ehn & Land